fbpx

Covid-19 - gezondheidsmaatregelen aan boord van de bus

Nu kunnen we 100% van de buscapaciteit in België benutten en je terug vervoeren naar Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland volgens hun eigen nationale richtlijnen.

Om het reizen per touringcar te hervatten, zijn er gezondheidsvoorzieningen aan boord van touringcars om de veiligheid voor iedereen te waarborgen en met vertrouwen te kunnen reizen.

De gezondheid van passagiers en onze medewerkers is onze prioriteit. Voor dit type personenvervoer biedt het privé-karakter van de groep, evenals de kennis en ervaring met onze klanten, een uitzonderlijk voordeel om op een efficiënte en gestructureerde manier te voldoen aan alle noodzakelijke maatregelen. Het risico op verspreiding kan aanzienlijk worden verminderd.

Daarnaast kan bij besmetting snel en accuraat gerapporteerd worden.

REIS RETOURFORMULIER

Vanaf 1/08/2020 moet elke persoon die terugkeert naar België vanuit het buitenland of die langer dan 48 uur in België wenst te verblijven, een identificatieformulier invullen (Passenger Locator Form).  

Klik hier om het formulier in te vullen

 

HOE REIZEN WE VEILIG SAMEN?
Gezondheidsregels aan boord van bus:

• Passagiers desinfecteren hun handen elke keer voordat ze aan boord gaan

• De passagier draagt (vanaf 12 jaar) een persoonlijk mondmasker.

• De passagier houdt zijn stoel tijdens de reis

• De passagier gebruikt alleen de achterdeur van het voertuig

• Het toilet is niet toegankelijk

• De passagier vermijdt contact bij het op- en afstappen

• De touringcar wordt ook gedesinfecteerd tijdens stops

• De coach wordt zoveel mogelijk geventileerd met frisse buitenlucht.

• Bagage wordt veilig in- en uitgeladen

• De barrièrebewegingen blijven van toepassing

 

GEZONDHEIDSPROTOCOL VOOR COACH REIZEN

De Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemingen stelt, in samenwerking met de sociale partners, de volgende aanbevelingen voor om de heropstart van het collectief vervoer van personen als onderdeel van de exit-strategie te begeleiden.

De onderstaande regels zijn dus gebaseerd op een overeenkomst binnen de sector en houden rekening met bepaalde wettelijke verplichtingen. Er is ook rekening gehouden met de richtlijnen van de Europese Commissie COVID-19 van 13 mei over het geleidelijke herstel van vervoersdiensten en -connectiviteit.

 

Geldigheid

Deze regels kunnen worden aangepast indien de nationale veiligheidsraad nieuwe beslissingen zou nemen in het licht van de ontwikkeling van de Covid-19-pandemie.

De activiteiten in kwestie zijn toegestaan voor vervoerbedrijven op voorwaarde dat de volgende maatregelen op het Belgische grondgebied in acht worden genomen.

Voor de privéondernemingen uit de sector heeft de aandacht voor de gezondheid van de passagiers en van de medewerkers hierbij de hoogste prioriteit. Het besloten groepskarakter bij deze vorm van personenvervoer vormt, samen met de kennis en de ervaring met het specifieke type aan cliënteel, hierbij een uitzonderlijk voordeel om alle nuttige maatregelen op een gestructureerde en efficiënte manier te laten respecteren. Daardoor kan het risico op verspreiding sterk worden gereduceerd. Bovendien kan, in geval van contaminatie, de rapportering snel en accuraat worden geactiveerd door het opgeven van de persoonlijke gegevens van de medepassagiers, met respect tot de geldende wetgeving.

Dit voorstel is van toepassing in en rond het voertuig en op instap- en uitstapplekken. Deze richtlijn geldt niet op andere plekken binnen het vervoersbedrijf, zoals op kantoor, aan de receptie of in de werkplaats. Ook geldt deze richtlijn niet op de eindbestemming of tussenstops. Op deze plekken gelden de algemene COVID19-richtlijnen, zoals opgenomen in de Generieke Gids V2. Als het echter gewoon een stop op een parking betreft, is het aan de chauffeur om ervoor te zorgen dat de algemene regels van toepassing zijn.

De gezondheidsvoorschriften van het land van vertrek en aankomst moeten door de vervoerbedrijven in elk van de respectieve gebieden worden nageleefd.

 

Voor vertrek

 • Het voertuig wordt voldoende verlucht voor elk traject, alsook tijdens mogelijke tussenstops.
 • In de chauffeurspost worden alle aanraakpunten en -zones volgens voorschrift gereinigd en ontsmet.
 • De harde en gladde oppervlakken binnen, waarmee passagiers in contact kunnen komen, worden ontsmet. Hierbij horen handgrepen, arm- en hoofdsteunen, bedieningspanelen, …

               Dit gebeurt ook tijdens de geplande tussenstops.

 • In geval van een besmetting van een passagier dient het voertuig aan een volledige en grondige ontsmetting onderworpen te worden.
 • De ventilatie is onderhouden volgens de voorschriften van de constructeur en, zal zo worden ingesteld en gebruikt dat verse buitenlucht maximaal wordt bevorderd.
 • Er is een voorraad aan handgels en wegwerphandschoenen voorzien die kunnen worden ingezet voor de veiligheidsprocedures.
 • Voor de standplaats voor laden, ontladen, op- of afstappen wordt een plaats gekozen met voldoende vrije ruimte om bewegingen van personen veilig te kunnen laten verlopen.
 • Passagiers die tot sociale bubbels worden best samengehouden en voor andere passagiers

               wordt scheiding van leeftijdscategorieën aangeraden

 • Indien van toepassing kan een voorafgaande plaats indeling best samen met de organisator

               of groepsverantwoordelijke worden uitgewerkt.

 • De passagiersgegevens, met inbegrip van de contactgegevens, dienen gedurende 4 weken te worden bewaard, met inachtneming van de nationale regels inzake gegevensbescherming. In overeenstemming met de wetgeving moet het mogelijk zijn om deze gegevens beschikbaar te stellen voor het « contact tracing ».
 
 
Opstap-en afstapprocedure
 • Indien een passagier tekenen van ziekte zou vertonen voor het vertrek, dient de chauffeur, samen met de bedrijfsleiding de zorgdiensten te verwittigen en elk contact met andere personen te vermijden. Er wordt zeker niet vertrokken alvorens dit mogelijk risico correct is ondervangen.
 • Bij voertuigen met 2 deuren wordt enkel de achterste gebruikt door de passagiers.
 • Alvorens in te stappen wordt aan de passagiers gevraagd om de gebruikelijke

               veiligheidsafstand te bewaren.

 • De passagiers worden ingedeeld in twee groepen, de L(inks)-groep, die achteraan zal

               plaatsnemen, en de R(echts)-groep die vooraan zal plaatsnemen.

 • Indien een voorafgaande plaats indeling kon worden uitgewerkt, wordt de opstapvolgorde

               daaraan aangepast.

 • Er wordt opgestapt, en later uitgestapt volgens het FILO-principe
 • Passagiers volgen de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen COVID-19 en ontsmetten

               bovendien de handen bij elke opstap

 • De chauffeur(s) stappen steeds eerst uit en ook laatst in.

 

 

Bagages 
 • Er wordt zo weinig mogelijk handbagage in het voertuig meegenomen.
 • Voor de bagageruimte van het voertuig wordt een veilige perimeter gerespecteerd en best

               met signalisatie aangeduid, als de standplaats het toelaat.

 • De chauffeur behandelt in deze zone de bagagestukken voor in- en uitladen en draagt daarbij

               verplicht wegwerphandschoenen.

 • De passagiers brengen, geordend, de bagage tot in het bereik van de chauffeur, zonder

               hem/haar te benaderen, en ontvangen hun bagage terug aan de grenzen van de veiligheidszone

 

Tijdens de reis
 • Het dragen van een masker is verplicht voor passagiers ouder dan 12 jaar.

 

 • Passagiers blijven gedurende het hele traject hun zitplaats gebruiken, ook voor de terugweg.

               Signalisatie wordt gebruikt, of aangebracht, om de eigen plaats te helpen memoriseren.

 • Het toilet aan boord wordt niet opengesteld, er worden voldoende haltes aan sanitaire

               voorzieningen gepland bij langere trajecten.

 • De koelkast aan boord wordt niet gebruikt voor de verdeling van dranken of versnaperingen

               voor de passagiers.

 • Tijdens deze haltes wordt het voertuig extra verlucht.
 • Gezien de onderlinge afstand voldoende groot is, is een dubbele bemanning, met respect tot

               rij- en rusttijden, in de chauffeurszone toegestaan. Bij wisselen van chauffeur dient de post, alsook de bijrijdersplaats te worden ontsmet.

 • Indien de chauffeurszone is afgesloten door een flexibele afscheiding van de passagierszone

               is de chauffeur vrijgesteld van het dragen van mondmasker.

 • Tijdens ritten zonder passagiers zijn de chauffeur of mekanieker vrijgesteld van de

               verplichting van het dragen van mondmasker.

 • Vast proces voor de verhandeling van verdachte COVID-19 gevallen:
  • Isolatievandebetrokkenpassagier–elkcontactmetanderepersonenmoetworden vermeden
  • Contact opnemen met de vervoersmaatschappij en met de federale of lokale politie die verdere stappen met de chauffeur, groepsleider en met het bedrijf zal coördineren.

 

We wensen je een veilige en veilige reis met ons team.

Copyright 2019 Autocars Gilles – Website by Tactik Agency

Covid-19

Gezondheidsmaatregelen aan boord van de bus